Vyhledávač

  
Loading

Články

Vložil(a) Radka Olivová dne 25.5.2016 14:48
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.5.2016 10:25
Ve dnech 23. 5. a 24. 5. proběhla na naší škole přednáška pro první ročníky a kvintu na téma Sex, AIDS a vztahy, kterou vedl pan Radek Pospíšil ze společnosti ACET (Aids care education training), jejímž posláním je již více než dvacet let vzdělávat mladé lidi v oblasti rizikového chování. Hlavním tématem přednášky byla nemoc AIDS.
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 25.5.2016 8:34
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 24.5.2016 12:10
Vložil(a) Radka Olivová dne 17.5.2016 12:27
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.5.2016 12:33
Vložil(a) Radka Olivová dne 12.5.2016 19:11
Vložil(a) Lukáš Provaz dne 6.5.2016 9:09
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.5.2016 12:09
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.5.2016 9:40
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.5.2016 7:58
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 4.5.2016 7:18

Dne 23.3.2016 se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie F. Psaly se čtyři úlohy a na každou úlohu byla jedna hodina. Čekaly na nás velmi záludné příklady, nad kterými jsme si lámali hlavy. Ale i tak jsme si olympiádu užili, dozvěděli jsme se zase něco nového a poučili jsme se z chyb, které příští rok nemíníme opakovat!

 Anežka Špátová

 

Vložil(a) Radka Olivová dne 2.5.2016 14:43
Vložil(a) Radka Olivová dne 26.4.2016 12:38
                                                                                               

Dne 3. února studenti změ­ři­li své zna­los­ti ve školním kole Biologické olympiády v kategori­ích C a D (niž­ší gym­ná­zi­um). Tématem aktuálního 50. ročníku pro ty­to kategorie je Ži­vot v tem­no­tě.                                                                                              

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 26.4.2016 10:21
Vložil(a) Radka Olivová dne 24.4.2016 16:26
Vložil(a) Radka Olivová dne 20.4.2016 20:17
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.4.2016 12:52
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.4.2016 12:16

V pondělí 18. 4. se v Praze na Goethe-Institutu konalo ústřední kolo Konverzační soutěže v německém jazyce. Julia-Maria Finková skončila těsně pod stupni vítězů, získala tzv. Blechmedaille, pro nefrštéty :) obsadila krásné čtvrté místo.

Gratulujeme

PK NEJ

Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 20.4.2016 8:32
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 18.4.2016 11:02
V pátek 1. dubna 2016 se v pražském Centru moderního umění DOX konala soutěž „Máš umělecké střevo?“, kde se letos již na sedmém ročníku, sešlo více než 30 projektů studentů středních škol, mezi nimi byly i dva projekty z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku bylo velmi široké, zadání znělo „Portrét a autoportrét“.
Vložil(a) Radka Olivová dne 13.4.2016 7:29
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 11.4.2016 14:18
Vložil(a) Gabriela Papoušková dne 8.4.2016 10:35
Vložil(a) Radka Olivová dne 5.4.2016 18:57
Vložil(a) Radka Olivová dne 4.4.2016 18:09

Zprávu o pře­svěd­či­vém ví­těz­ství na­šich kvar­tá­nů v okres­ním ko­le Che­mic­ké olym­pi­á­dy jsme publikovali ne­dáv­no. S po­tě­še­ním mů­že­me na­psat, že své kva­li­ty po­tvr­di­li i v ko­le kraj­ském.