SYSTÉM BAKALÁŘ E-mail Gymfórum Tel. seznam a e-maily Rozvrh hodin Suplování studenti Suplování učitelé Inspekční zprávy
Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, 284 80 Kutná Hora. Telefon: +420 327 586 111, Fax: +420 327 514 578 E-mail: info@gymkh.cz

<font color=white>08</font>Studijní informace

Metodika seminární práceOBSAH SEMINÁRNÍ PRÁCE

1) Úvod a cíl práce
• vyjadřuje význam řešené problematiky, v závěru této části je definován cíl práce.

2) Teoretická část
• zpracování literárních pramenů zjištěných v rámci literární rešerše, pohled na řešenou problematiku u jiných autorů, východiska formující jednotlivé aspekty řešené problematiky.

3) Metodická část
• popis přístupu autora k zadanému tématu, popis použitých metod vč. základních charakteristik ev. matematicko-statistických, komparativních a jiných metod.

4) Výsledky
• přehledné a výstižné tabulkové ev. grafické výstupy zpracovaného vlastního tématu seminární práce s aktuálním komentářem k dosaženým výsledkům a jejich konfrontace s pracemi jiných autorů - tato část seminární práce je nejobsáhlejší. Je též možno vytvořit samostatnou kapitolu obsahující tabulkové ev. grafické výstupy, příp. je zařadit do příloh.

5) Závěry
• stručné a výstižné vymezení dosažených výsledků - obyčejně vyjádřeno v několika bodech.

6) Poznámky(pokud jsou)


9) Seznam použité literatury a pramenů

8) Seznam zkratek  (pokud jsou)

7) Přílohy

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA SEMINÁRNÍ PRÁCE
 


Úvodní strana:
nahoře: vše velkým písmem, centrováno doprostřed, velikost písmen úměrně šířce strany


 
 
 
GYMNÁZIUM JIŘÍHO ORTENA
KUTNÁ HORA

 

NÁZEV PRÁCE
Seminární práce

 
 
 


 

 

     Kutná Hora 2005                                                              Josef Novák

     vedoucí seminární práce                                     Doc. RNDr. Karel Novotný, Ph.D.
  
 

- velikost písmen:
- názvu seminární - úměrně délce názvu
- ostatní - vel. 12

1. strana:
dole - prohlášení, např.:
Prohlašuji, že jsem seminární práci vypracoval samostatně a s použitím uvedené literatury.
+ vlastnoruční podpis

2. strana:
dole - poděkování vedoucímu seminární práce, např.:
Děkuji Doc. RNDr. Karlu Novotnému, CSc.. za cenné rady a ochotu při řešení mé seminární práce.

3. strana: Obsah

4. strana: Úvod
atd. podle obsahu
 

ČLENĚNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE


Seminární práce je většinou rozdělena na 6 základních částí, které obsahují kapitoly a případně podkapitoly, tj. např.:

1. ÚVOD  
2. CÍL PRÁCE

3. TEORETICKÁ ČÁST (souhrn literární rešerše)
3.1.
3.2.

4. METODICKÁ ČÁST
3.1.  Metoda ( např. dotazníková, komparativní,…. )
3.2. Postup při řešení daného úkolu

5. VÝSLEDKY

6. ZÁVĚR
7. DISKUSE
8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY. PŘÍLOHY
9. SEZNAM ZKRATEK ( POKUD JE )
10. PŘÍLOHY
 
 
 
OBECNÉ POKYNY PRO FORMU SEMINÁRNÍ PRÁCE


Formalizovaná strana strojopisem obsahuje 30 řádků na stránku a 60 úderů na řádek.
Okraje:
• horní, pravý, dolní – 2,5 cm
• levý – 3,5 cm
Pokud píšete seminární práci na počítači v MS Word, používejte písmo pro MS Word:
• velikost písma textu (ne nadpisů) - 12
• řádkování 1,5
• typ písma Times New Roman (CE) nebo Courier New

nadpisy:
• základních částí : písmo 14, tučné, všechna velká, číslování 1. –6.
• kapitol: písmo 12, tučné, všechna velká, číslování 2.1., 2.2., 2.3. ..........
• podkapitol: písmo 12, tučné, číslování 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. .......

číslování stránek:
• uvádění čísla stránek začíná od „Obsahu“ – (str. 4)
• je průběžné vč. příloh a seznamu literatury
• uvádět v zápatí stránky uprostřed (velikost č. 10)

odkazy na literaturu v textu: - horním indexem u daného termínu či věty, které se odkaz týká (např. na konci věty: xyz.1) ), literatura se čísluje v tom pořadí, v jakém se uvádí
mezery: za interpunkčními znaménky (např.: za čárkou, - tečkou._ ) a dále např._=_, 38_% (ne u 10% roztoku), poměry 5_:_10
zvýraznění v textu:
• nepodtrhávat
• lze použít písma tučného, kurzívy i kombinací obou
obrázky, grafy, tabulky: musí mít číslo, název, odkaz v textu
zkratky a názvy jsou nesklonné (např. AISLP, nikoliv podle AISLPu)


Citace literatury:
U více autorů než dvou uvádět maximálně 3 autory a dále uvést ..“a kol.“

• knihy:
Autor (příjmení, první písmeno jména): Název knihy. pořadí vydání. Místo vydání: vydavatelství, rok. počet stran
(Malý, I.: Veřejná ekonomie. 1. vyd. Praha: Computer Press, 1998. 150 s.)
• časopisy:
Autor (příjmení, první písmeno jména): Název článku. Název časopisu (příp. používaná zkratka), ročník, rok, číslo (pokud je), strany (od – do)
(Sechser, T.: Hodnocení výsledků zdravotní péče. Remedia, 8, 1998, č. 3, s. 132 – 135)
• sborníky
Autor (příjmení, první písmeno jména): Název článku. „In:“ Název sborníku (příp. používaná zkratka), ročník (pokud je), místo vydání a vydavatelství (pokud je), rok, číslo (pokud je), strany (od-do)
(Novák, P.: Kutná Hora doby husitské. In: Středočeský sborník historický, XVIII, Praha 1978, s. 15-22)
• referáty z konferencí
Autor (příjmení, první písmeno jména): název, označení akce, místo, rok
(Novák, J.: Xxxxxxx. 30. Lékárnické dny ČLS JEP ČFS a FaF VFU Brno, Ostrava, 1999)
• diplomové práce:
Autor (příjmení, první písmeno jména): Název diplomové práce. Diplomová práce, pracoviště, rok
(Novák, J.: Xxxxxxxxxxx. Diplomová práce, ÚAF FaF VFU Brno, 1999)
• ústní sdělení (používat co nejméně!)
Autor (příjmení, první písmeno jména): ústní sdělení. Pracoviště (název a místo), rok
(Fričová, V.: Ústní sdělení. FIS PHOENIX Brno, 1999)
• právní předpisy:
číslo a název (má-li novely uvést i „ve znění pozdějších předpisů“)
(zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů )
• Internet:
Autor (příjmení, první písmeno jména): název (pokud je uveden). http adresa, celé datum zveřejnění na internetu
(Novák J.: Xxxxxxxx. www.vfu.cz, 21. 10. 1999)
• AISLP:
název, verze
(Mikro – verze AISLP, 2000.1 pro MS Windows)
• firemní materiály:
--: název. firemní materiál, název firmy včetně sídla, rok, příp. počet stran
( --: Uživatelská příručka MEDIOX. Firemní materiál, In Space Plzeň, 2002, s …)

 


Líbil se Vám tento článek? Oznámkujte ho jako ve škole.
[Akt. známka: 0,88 / Počet hlasů: 72] 1 2 3 4 5
| Vložil(a): T.Kadečka dne 21. 09. 2005 | 37642 přečtení | Komentářů: 36 | Diskutovat | Informační e-mailVytisknout článek
Školní vzdělávací program
Anketa
1) Myslíte si, že se chováte ekologicky?

Ano (1195 hl.)
 
Asi ano (1170 hl.)
 
Asi ne (1005 hl.)
 
Ne (945 hl.)
 
Nevím (890 hl.)
 

Celkem hlasovalo: 5205
Nadační fond
PRONÁJEM
Přihlášení uživatele

Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!

Vyhledávání
Google
Kalendář akcí 2010-2011